User Experience คืออะไร เกี่ยวกับการทำ SEO แค่ไหน แนะนำการวางเแผนทำ UX อย่างมีคุณภาพ

User-Experience-image

User Experience

สำหรับใครที่อยากทำเว็บไซต์ให้ดีต่อ SEO หรือ Search Engine Optimization นอกจากจะโฟกัสการทำบทความ SEO ให้ดี, ปรับปรุง On-Page SEO ให้ตรงกับที่ Google ต้องการ, 

การเสริมความแข็งแกร่งให้เว็บไซต์ด้วยการทำ Off-Page SEO และพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นด้วย Technical SEO อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและส่งผลต่อภาพรวมของเว็บไซต์มากๆ เลยก็คือ การดีไซน์ให้เว็บไซต์สามารถสร้างประสบการณ์ หรือที่เรียกว่า User Experience ของผู้ใช้งานให้ดี ราบรื่น และไร้รอยต่อ ซึ่งจะทำได้อย่างไรบ้างนั้น ตามไปดูรายละเอียดในบทความนี้เลย

User Experience คืออะไร

ประสบการณ์ของผู้ใช้ หรือ User Experience คือ ความรู้สึกของผู้ใช้งานที่มีปฏิสัมพันธ์หรือตอบสนองต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ ระบบ หรือเว็บไซต์ (โดยในที่นี้แมวส้มจะเน้นไปที่ User Experience บนเว็บไซต์เท่านั้น) ซึ่งองค์ประกอบของการสร้าง User Experience จะมีอยู่ 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ 

  • Information (ข้อมูล) ที่จำเป็นสำหรับการสร้าง User Experience 
  • User Needs (ความต้องการของผู้ใช้งาน) ที่จะนำมาออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นไปตามความต้องการของ User
  • Business Goals (เป้าหมายของธุรกิจ) ที่เป็นเหมือนวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ และใช้สำหรับดีไซน์ประสบการณ์ ซึ่งจะ Lead ไปสู่เป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ เช่น การสร้างยอด Conversion เป็นต้น

User Experience ต่างกับ User Interface ยังไง

UX-1024x536

อย่างที่แมวส้มอธิบายไปแล้วว่า UX หรือ User Experience เป็นประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เน้นด้านความรู้สึก เช่น ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน, ความสนุกสนาน, ความพึงพอใจ ฯลฯ ซึ่

งจะเกิดขึ้นได้จากการวาง Product Strategy (กลยุทธ์เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ), User Research (การค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้), Information Architecture (โครงสร้างข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ภายในแอปหรือเว็บไซต์) หรือ Testing and interation (การทดสอบการทำงานฟังก์ชันต่างๆ ในเว็บไซต์) ที่มีคุณภาพ

ส่วน UI หรือ User Interface คือ ส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน โดยจะเน้นไปที่ความสวยงาม ดีไซน์ หรืออะไรก็ตามที่ผู้ใช้งานมองเห็น เช่น สี ตัวอักษร การวางภาพ ปุ่ม ฯลฯ เรียกได้ว่า เป็นศาสตร์แห่งความสวยความงามที่ช่วยส่งเสริมให้ User Experience สามารถสร้าง First Impression ที่ดีให้กับผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง

User Experience สำคัญกับการทำ SEO ยังไง

การทำ SEO เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้มีการแสดงผลดีบน SERPs และทำอันดับที่ดีได้มากขึ้น แน่นอนว่า User Experience เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์มีการค้นหาที่ดีและติดอันดับสูงได้

เนื่องจากประสบการณ์ใช้งานนับเป็นส่วนหนึ่งที่ Search Engine อย่าง Google ให้ความสำคัญ ทั้งในแง่ของการสร้างความพึงพอใจในการใช้งานอย่างการมี Core Web Vitals ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดผลด้าน User Experience (UX) หรือประสบการณ์ใช้งานเว็บของผู้ใช้ User จึงได้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดี พร้อมช่วยเพิ่มยอดผู้เข้าใช้ได้มากขึ้น ทำให้ Google นำเกณฑ์นี้มาใช้เป็นอีกเกณฑ์หนึ่งในการจัดอันดับ SEO ด้วย

วิธีปรับปรุง User Experience บนเว็บไซต์ให้ดีต่อ SEO

ใครที่ต้องการปรับปรุง User Experience บนเว็บไซต์ให้ดีต่อการทำ SEO ดูวิธีการพัฒนา UX ได้เลย ดังนี้

  • ทำ Keyword Research 

อย่างแรกที่ช่วยทำให้เกิด User Experience ที่ดีเลยก็คือ การเข้าใจและทำ Keyword Research ที่ตรงกับ Search Intent ของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อทำให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของคุณหาคุณเจอได้จาก Google ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ทำเป็นคอนเทนต์บนเว็บไซต์ก็ควรที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเกี่ยวข้องกับ Keyword ที่คุณเลือกมาด้วยเช่นกัน

  • ใช้ Heading Tag ในการจัดหัวข้อ

Heading Tag คือ HTML Tag ที่ใช้ในการกำหนดหัวข้อต่างๆ ของหน้าเพจบนเว็บไซต์ว่าอะไรคือหัวข้อหลัก อะไรคือหัวข้อรองในหน้าเพจนั้นๆ จึงควรใช้ Heading Tag ในการจัดระเบียบหัวข้อ ซึ่งส่งผลดีทั้งในฝั่งของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และในฝั่งของการทำ SEO ที่จะสามารถรู้ได้ด้วยว่าในหน้าเพจนั้นมีหัวข้อสำคัญเป็นอะไร และควรจัดอันดับหน้านั้นใน Keyword อะไรด้วย

  • ทำบทความ SEO ที่ดีและมีคุณภาพ

ในด้านการทำคอนเทนต์เองก็สำคัญ เพราะควรที่จะจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้สามารถตอบคำถามที่ผู้ใช้งานสงสัย พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกจุด เช่น คุณมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่มีความสนใจอยากทำชีวิตให้มั่นคงในวัยเกษียณ คอนเทนต์ที่ทำก็ควรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเงิน การดูแลสุขภาพ การสร้างความสุขให้กับคนวัยเกษียณ เพื่อตอบสนองสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายกำลังมองหาอยู่

  • ออกแบบ Web Structure อย่างเหมาะสม

ออกแบบเว็บไซต์ของคุณโดยให้คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยวางแผนผังที่เชื่อมเว็บเพจต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ด้วยการเรียงลำดับเพจที่สำคัญกว่าแล้วไล่ลำดับหน้าย่อยๆ เพื่อให้ทั้งผู้ใช้งานและ Algorithm เข้าใจเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

  • ปรับปรุงความเร็วของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

Page Speed ของเว็บไซต์จัดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ Google ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ต่างๆ ขึ้นหน้าผลการค้นหา จึงควรที่จะปรับปรุงความเร็วเว็บไซต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ Google กำหนดด้วย เพราะคงไม่มีใครอยากใช้งานเว็บไซต์ที่ช้าและโหลดอะไรก็ไม่ขึ้น เรื่องนี้จึงส่งผลต่อ User Experience ที่ดีของผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วย

  • ทำให้หน้าเว็บไซต์ใช้งานง่าย

User Experience ที่เป็นมิตรควรที่จะใช้งานได้ง่าย หน้าตาเว็บไซต์ก็ควรที่จะรองรับการใช้ง่ายได้สะดวก เช่น มีขนาดตัวอักษรและฟอนต์ที่อ่านได้ง่าย, มี Menu Bar หรือ Navigator ที่กดเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก, ใช้ Icon และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่สม่ำเสมอ, ปุ่มมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอให้คลิกได้ เป็นต้น

สรุป

สรุปได้ว่า User Experience เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการทำ SEO และความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าพอใจ ทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์เกิดความรู้สึกเชื่อถือในเว็บไซต์ของคุณและเข้าชมเว็บไซต์ของคุณบ่อยขึ้น

ดังนั้น การวางแผนและปรับปรุง User Experience เพื่อให้มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้คำนึงถึงในการพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณให้มากพอๆ กับการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการทำ SEO ในด้านอื่นๆ